NERO'ya Kısa Bakış

Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan ve Türkiye’de Ankara Merkezli olarak faaliyet gösteren Türkiye’de Savunma Sanayindeki en büyük alt sistem üreticilerinden bir tanesidir. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde 12.000 m² alanda bulunan şirketimiz; kuruluşu olan 2009 yılından bugüne kadar konusunda uzman ekibi ve altyapısı ile yüzde yüz yerli tasarım yapmakta, üretmekte ve sistem çözümleri sunmaktadır. 210 kişilik çalışan kadrosunda 100’ün üzerinde mühendis görev almaktadır. Ayrıca dünya üzerinde 29 farklı ülkeye de ihracat gerçekleştirmektedir. Grup firmalarımız Uzay Havacılık alanında, Savunma Sanayinde faaliyet gösterirken aynı zamanda Savunma Sanayiye yönelik Türkiye’nin en büyük test merkezlerinden bir tanesini de bünyesinde bulundurmaktadır.

Tasarım ve üretim standartları altında,

ARES – İnfilak Bastırma Sistemleri,
MARS – KBRN Algılama ve Filtrasyon Sistemleri,
ARMA – Güç Sistemleri,
UMAY – Lazer Algılama/Uyarı ve Sis Havanı Sistemleri yer almaktadır.

 

ISO9001 ve AS9100 standartları gereksinimlerine uygun tasarım, üretim, takip, kontrol ve iyileştirme yöntemleri ile kaliteli mühendislik ve test altyapısını birleştirerek globaldeki rakipleri ile başarıyla rekabet etmekte, sektörün dünya liderleri ile önde gelen projeleri yürütmektedir.

 

Nero Endüstri, Türkiye’nin ilk yarı iletken üretim fabrikasını kurmak üzere, 20 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, proje bazlı yatırım teşvik desteğiyle beraber 1.6 milyar TL’lik projenin fabrikasının projelendirme safhasına başlamıştır. 300.000 m2 alanda kurulacak olan Türkiye’nin ilk yarı iletken seri üretim tesisi, ülkemizi global düzeydeki yarı iletken firmalar ile rekabet edebilecek seviyeye getirecektir. Nero Endüstri bu proje ile yüksek kalifiye çalışanlarıyla beraber Türkiye’nin bu alandaki ilk yatırım fazını oluşturacaktır.
Farklı vizyonu ve çalışanlarına verdiği önem ile çok kısa zamanda sektöründe öncü firma olan Nero Endüstri çalışanlarıyla birlikte değer yaratmaya devam etmektedir.

 

Turkishtime tarafından yayınlanan rapora göre Nero Endüstri;

 

Türk Savunma Sanayisine yatırım yaparak ve katkıda bulunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, kolluk kuvvetleri, jandarma, dost ülkelerin güvenlik kuvvetleri ve yabancı ülkelerdeki müşterilere, yangın söndürme, infilak bastırma sistemleri, güç sistem çözümleri ve KBRN filtrasyon sistemlerinde, insan hayatının emanet edilebileceği mutlak güvenilirlikte yenilikçi ürünler, çözümler üretmek ve tasarlamak.

Mutlak güvenilirlikle insan hayatının emanet edilebileceği ürünler tasarlamak ve üretmek

Türk Savunma Sanayisine yatırım yaparak ve katkıda bulunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, kolluk kuvvetleri, jandarma, dost ülkelerin güvenlik kuvvetleri ve yabancı ülkelerdeki müşterilere, yangın söndürme, infilak bastırma sistemleri, güç sistem çözümleri ve KBRN filtrasyon sistemlerinde, insan hayatının emanet edilebileceği mutlak güvenilirlikte yenilikçi ürünler, çözümler üretmek ve tasarlamak.
Üretilen sistemler ile ilgili ilk tercih olmak,
Global pazarda değer yaratarak ve senkronize, hassas ve koruyucu sistemler üreten dünyada ilk güvenilir tercih olmak,
Askeri veya NATO standartlarına göre iş yapmak,
Türk Savunma Sanayii alt sistem yüklenicisi olarak sürdürülebilir ve yurtdışında rekabet edebilir bir yapı ile savunma sanayiinde etkinliğimizi arttırmak,
Kabiliyeti yüksek alt sistemler ve teknoloji tabanı oluşturmak,
Projelerimizde ömür devri uygulamalarının yapılması,
Alt sistem ihracatımızı arttırmak,
Tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek test ve ilgili altyapıların oluşturulması,
Teknolojik üstünlük kazandıracak yerli ve milli projelerde yer almak,
başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
'' YANGIN SÖNDÜRME VE İNFİLAK BASTIRMA SİSTEMLERİ, GÜÇ SİSTEMLERİ, KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOAKTİF VE NÜKLEER (KBRN) FİLTRASYON SİSTEMLERİ ÜRETİMİ VE SATIŞ '’ ithalat, ihracat, kurulum ve servis hizmetleri yapan firmamızın politikası sürekli müşterisinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama hizmetlerini sağlayarak, istikrarlı büyümeyi amaç edinmiştir.

Bu kalite seviyesi mevcut müşterileri, potansiyel müşterilere şirket yetki ve bağımsız denetim otoriteleri yansıtan prosedürlerin bir sistemi benimsemesi ile mümkün olmaktadır.
Bu politikanın başarısı, herkes için sürekli iyileştirilen çalışma ortamı sonucunda tek tek yaptıkları işin kalitesinden sorumlu olan tüm personeli içerir. Kalite kontrol yöneticisi rutin bir operasyon ile kalite sistem sorumluluğunu gereken düzeyde kurmak için üstlenmektedir.

Yönetim sisteminin amaçları aşağıdaki maddeler halindedir;

a) Uluslararası Standart ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri, AS 9100:2016 Havacılık Kalite Yönetim Sistemleri dahilindeki şartlara uyarak ve sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulayıp, birbirleri ile entegre etmek, uyumlu bir kalite güvence sistemini kurmak ve sürdürmek, tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
b) Ürün ve hizmet standartlarını istenen kalite ve bütçe sınırları içinde tutmak, her projeyi zamanında, üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu olarak tamamlamak,
c) Müşteri ve yürürlükteki standartların şartlarını karşılayarak, rekabetçi ve uygun kaliteye sahip, talep edilen kalitedeki ürünü ve hizmeti rakiplerimize göre daha ucuza üretip, zamanında yerine ulaştırarak müşteri memnuniyeti sağlamak ve pazarlanabilir ürünler üretmek,
d) İlgili yasal ve güvenlik şartlarına uygunluk sağlamak,
e) Mükemmellik modelini kullanarak sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
f) Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan doğal kaynak kullanımını azaltmak ve çevre açısından zararlı olan atıkları takip ve kontrol altında tutarak çevre sağlığının korunmasına destek olmak, doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olmak, hammadde kullanımında israfı önlemek ve enerji tüketiminde sürekli tasarruf etmek,
g) Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş tarafından sağlanan hizmetler ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımak,
h) Tüm çalışanlarımız ve ilgili tarafların kalite, çevre ve İSG sorumluluğunun ve bilincinin gelişmesi için teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimler düzenlemek ve gerekli kaynakları sağlamak,
i) Verimlilikte yeni teknolojiler yakından takip edilerek en yüksek değerlere ulaşmak.
Sektöründe, öncü bir firma olmaktır.