İnsan Kaynaklarının Misyonu:

“En”leri ve “ilk”leri üretme amacıyla yola çıkan Nero Endüstri’nin insan kaynakları misyonunu, yaratıcı ve üretken, “biz anlayışı” çerçevesinde işleyen bir kurum kültürü oluşturmaktır. Yaratıcı fikirlerin desteklendiği, ekip arkadaşlarımızın kendini geliştirmesinin önünün açıldığı, iş birliği ve dayanışma içinde işleyen bir sistem Nero Endüstri’nin insan kaynakları felsefesini tanımlamaktadır.

Türkiye’nin İlk Yarı İletken Altyapısı:

Nero Endüstri, Türkiye’nin ilk yarı iletken üretim fabrikasını kurmak üzere, 20 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, süper yatırım teşvik desteğiyle beraber projeye başlamıştır. 300.000 m2 alanda kurulacak olan Türkiye’nin ilk silikon vadisinde, ülkemizin global düzeydeki yarı iletken firmaları ile rekabetini sağlayabilmek amacıyla birçok alanda yüksek kalifiye personel ile beraber 5000 kişi istihdam ve 500 Milyon $ yatırım ile Türkiye’nin bu alandaki ilk yatırım fazını oluşturacaktır.

Proje TÜBİTAK 2244 kapsamında, İstanbul Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitelerinde istihdam garantili doktora araştırmacısı ile desteklenecektir. Bu büyük proje, Türkiye’nin en iyi beyinleri, mühendisleri ve bilim adamları ile inşa edilecektir.

Proje kapsamında opto-elektronik, IngaAs, silikon, yarı iletken sensörler ve bütünleşik devreler ile CMOS yapılar üretilecektir.

Tüm bu projeler ışığında Nero, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için çalışanlarına sunduğu eğitim fırsatları ve kazandırdığı tecrübelerle çok önemli bir kariyer fırsatıdır.

İnsan Kaynaklarının Vizyonu:

Dünya’da ve Türkiye’de rekabet eden, ülkemizin insan ve altyapı kaynaklarıyla ürettiğimiz ürünlerin haklı gururunu yaşayan ve yaşatan ekip arkadaşlarımızla, savunma sanayi sektöründe en çok tercih edilen, yenilikçi, yaratıcı, cesur, öncü, güvenilir ve gelişimi destekleyen uluslararası ve kurumsal bir yönetim anlayışı ile ekip arkadaşlarımıza kişisel ve mesleki deneyimde istikrarlı ve huzurlu bir çalışma ortamı sunacak, İnsan Kaynakları politikalarını daha da ileri taşıyacak ve bu konumu koruyacaktır.

Kariyer yönetim sistemimizde amaç çalışanların ilgi alanları ve eğitim düzeyleri göz önünde bulundurularak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır.

Nitelikli insan kaynağının oluşturulmasında ekip arkadaşlarımızın istekliliklerinin ve başarma azminin en üst düzeyde tutulmasını sağlayarak kurumsal bağlılığın güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması sürecinde temel unsur olarak yer almaktadır.